Sau khi tiến công bại quân Nguyễn thu được Nam Kỳ, người Pháp nhanh chóng thiết lập bộ máy thống trị trên vùng đất thế hệ. Một trong những tòa tháp không thể thiếu là […]

Scroll To Top